Kullanıcı Sözleşmesi

Web sitemizi ziyaret ederek ve size doğrudan veya dolaylı olarak sağladığımız bilgilere, kaynaklara, hizmetlere, ürünlere ve araçlara erişim sağlayarak (bundan böyle ‘Web Sitesi’ olarak anılacaktır), bu Web Sitesini yalnızca;

  • Bu Kullanıcı Sözleşmesinin şartları,
  • Geçerli yasalar, düzenlemeler ve genel kabul görmüş çevrimiçi uygulamalar veya yönergeler dâhilinde izin verilen amaçlar için kullanmayı kabul etmektesiniz.

Bu kapsamda:

Web Sitemize erişmek için, kayıt sürecinin bir parçası olarak veya Web Sitesini kullanabilmenizin bir parçası olarak kendinizle ilgili belirli bilgileri (kimlik, iletişim bilgileri vb.) vermeniz gerekebilir. Verdiğiniz bilgilerin her zaman doğru, tam ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

Web Sitemize erişmek için kullandığınız herhangi bir hesapla ilgili tüm giriş bilgilerinin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz. Buna göre, hesabınızda veya hesaplarınızda gerçekleşen tüm faaliyetlerin sorumluluğu size aittir.

Sağladığımız yöntemler dışında herhangi bir şekilde Web Sitemize erişmek (veya erişmeye çalışmak) kesinlikle yasaktır. Web Sitemize otomatik, etik olmayan veya bilinmeyen yollarla erişmemeyi (veya erişmeye çalışmamayı) özellikle kabul etmektesiniz.

Web Sitemizin bulunduğu veya bağlandığı sunucular ve/veya ağlar dâhil olmak üzere Web Sitemizi kesintiye uğratan veya engelleyen herhangi bir faaliyette bulunmak kesinlikle yasaktır.

Web Sitemizi kopyalamaya, çoğaltmaya, taklit etmeye, satmaya, ticaretini yapmaya veya kiralamaya çalışmak kesinlikle yasaktır.

Yukarıda açıklandığı gibi, tarafınızca yürütülen yetkisiz faaliyetler nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalabileceğimiz herhangi bir sonuç, kayıp veya zararın sorumluluğu yalnızca size aittir ve cezai veya hukuki sorumluluğa tabi olabilirsiniz.

Bu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir ihlalinden veya hesabınızla ilgili olarak tarafınızdan veya hesabınızı kullanan başka herhangi bir kişi tarafından, üstlenilen herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesinden kaynaklanan, makul avukat ücretleri de dâhil olmak üzere tüm kayıplar, harcamalar, zararlar ve masraflara karşı Hashmi Group’u ve ana şirketini ve bağlı kuruluşlarını ve bunların yöneticilerini, memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını, bağışçılarını, acentelerini ve lisans verenlerini tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi kabul edersiniz. Bu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında tazmin hakkımız olan herhangi bir hak talebinin münhasır savunmasını üstlenme hakkımızı saklı tutarız. Böyle bir durumda, tarafımızca makul olarak talep edilen işbirliğini bize sağlayacaksınız.

Ticari Marka Bildirimi

Bu web sitesinde görüntülenen tüm ticari markalar, hizmet markaları ve logolar (“Ticari Marka(lar)”) Hashmi Group’un tescilli ve tescilsiz ticari markalarıdır. Bu hüküm ve koşullarda açıkça belirtilenler dışında, Hashmi Group’tan yazılı izin almadan herhangi bir Ticari Markayı çoğaltamaz, görüntüleyemez veya başka bir şekilde kullanamazsınız. Bu web sitesinin işleyişini hiçbir şekilde etkilememeyi/kesmemeyi veya etkileme/kesme girişiminde bulunmamayı kabul etmektesiniz.

Geri bildirim

Hashmi Group, bu web sitesiyle ilgili yorumlarınızı ve geri bildirimlerinizi memnuniyetle karşılar. Bu web sitesi aracılığıyla Hashmi Group’a gönderilen yorumlar, fikirler, sorular, tasarımlar ve benzerleri de dâhil olmak üzere tüm bilgi ve materyallerin gizli veya tescilli olmadığı kabul edilecektir. Bu nedenle, gizli bilgiler de dâhil olmak üzere bize devretmek istemediğiniz herhangi bir bilgi veya materyali bize göndermemenizi rica ediyoruz.

Yükümlülük Sınırlamaları

Bu web sitesini kullanmanızın riski tamamen size aittir. Hashmi Group, bu web sitesini kullanmanızdan veya kullanamamanızdan veya bu web sitesinde sağlanan herhangi bir bilgiye güvenmenizden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan doğrudan veya dolaylı hiçbir kayıp veya zarardan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. Bu yükümlülük sınırlaması, doğrudan veya dolaylı, genel, özel, arızi, nihai, emsal veya herhangi başka türlü, veri, gelir veya kâr kaybını da içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan, her türlü kayıp ve zarar için geçerli olan kapsamlı bir sınırlamadır.

Gizlilik

 Gizliliğiniz bizim için çok önemlidir, bu nedenle özel bilgilerinizi nasıl topladığımızı, yönettiğimizi, işlediğimizi, güvenli hale getirdiğimizi ve sakladığımızı ayrıntılı olarak açıklamak için ayrı bir Gizlilik Politikası oluşturduk. Gizlilik Politikamız, bu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında yer almaktadır. Gizlilik Politikamızın tamamını okumak için buraya tıklayın.

Tüm Sözleşme

Bu Sözleşme, bu web sitesine erişiminiz ve/veya kullanımınızla ilgili olarak siz ve Hashmi Group arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur.